Kategorie:
Nasze czasopismo:

 
Publikacje:

foldery do pobrania

 
Anna Paluch
Ogólne zasady postępowania z dzieckiem o opóźnionym rozwoju mowy lub afatycznym (o zaburzonym rozwoju mowy i języka). Wskazówki dla rodziców.
Elżbieta Drewniak-Wołosz, Anna Paluch
Sytuacja dzieci afatycznych w polskim systemie oświaty.
Elżbieta Kawa
Rola trzeciego migdała w zaburzeniach mowy.
Grażyna Wiśniewska
Trudno być dyspraktykiem…
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

Certyfikat logopedy

 

Intencją przyznawania Certyfikatu Zawodowego Logopedy jest uporządkowanie i ujednolicenie kształcenia logopedów w Polsce. Dokument otrzymują logopedzi spełniający kryteria opracowane przez Komisję do spraw Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów działającą przy Zarządzie Głównym PZL w porozumieniu z Kolegium Logopedycznym zrzeszającym kierowników większości placówek kształcących logopedów.

Do 1989 roku w Polsce istniało kilka głównych ośrodków akademickich kształcących logopedów. Absolwenci otrzymywali tytuł logopedy dyplomowanego. Szkoły te miały podobny (nie identyczny) program, trwały cztery semestry i obejmowały podobną liczbę godzin. Wydaje się, że prezentowały także podobny poziom kształcenia, choć każda z nich posiadała specyfikę, która przyciągała słuchaczy o określonych zainteresowaniach.

Oprócz tego szkolono (poza ośrodkami akademickimi) nauczycieli, którzy w krótszym cyklu kształcenia (dwa lub trzy semestry) zdobywali kwalifikacje logopedy szkolnego.

Po 1989 roku sytuacja skomplikowała się. Powstały następne ośrodki kształcenia logopedów, zarówno państwowe, jak i prywatne. Kwalifikacje logopedy otrzymywały osoby o całkowicie różnych doświadczeniach edukacyjnych wynikających z różnego czasu trwania studiów.
Sytuacja taka stała się niepokojąca, gdyż z
naczna liczba tak wyedukowanych logopedów nie gwarantuje odpowiedniej jakości usług dla swoich klientów, a przecież są nimi głównie dzieci, dla których prawidłowy rozwój mowy jest podstawą zarówno prawidłowo przebiegającej kariery szkolnej, jak i w przyszłości zawodowej.

Zaistniało ponadto zjawisko nieuczciwej konkurencji, na rynku pracy pojawiły się osoby o często miernym przygotowaniu zawodowym i przez to stawiających znacznie niższe wymagania pracodawcom. Wymagania te dotyczą nie tylko płacy, ale także warunków, w jakich praca logopedy powinna być wykonywana.

Regulamin przyznawania Certyfikatu Zawodowego Logopedy oraz dokumentację potrzebną do wystąpienia o nadanie Certyfikatu lub przedłużenie jego ważności opracowała Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów.

Oparto się na standardach Kolegium Logopedycznego, zdając sobie sprawę, że nie spełniają one do końca kryteriów wypracowanych przez Unię Europejską, ale z drugiej strony wynikają z doświadczeń czołowych polskich uczelni, które od wielu lat kształcą logopedów, którzy w swojej pracy zawodowej odnotowują wiele sukcesów, a ci, którzy pokonali barierę językową są niejednokrotnie zatrudniani w krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie czy Australii.

Dokumenty te można pobrać z naszej strony, bądź otrzymać od przewodniczących Oddziałów Wojewódzkich. Dokumentację potrzebną do wystąpienia o nadanie Certyfikatu należy wypełnić i przekazać przewodniczącemu odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego /Regionalnego.

O spełnieniu wymagań potrzebnych do otrzymania Certyfikatu decyduje Komisja PZL ds. Certyfikatów, która zbiera się dwa razy w roku w celu rozpatrzenia wniosków. Certyfikat Zawodowy Logopedy nadaje Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów. Rozpatruje on także sprawy sporne. Certyfikaty są uroczyście wręczane na zebraniach odpowiednich Oddziałów Wojewódzkich.

 
Szukaj placówki:
Dla pacjentów:
Internetowa poradnia:

Najczęściej zadawane pytania

 
3,5 latek mało mówi
Czy szukać już pomocy - brak postępów u dziecka 21 mies.
Wstydliwy problem
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
Poleć znajomemu:
 
 

Przepisz kod z obrazka:

captcha
 
 
Strony internetowe Łódź www.mimo.pl
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt