Publikacje:

foldery do pobrania

 
Piotr Jaworski
Dezynfekcja i sterylizacja pomocy logopedycznych.
dr Ewa Kaptur
Logopedo, dbaj o swój głos!
Monika Szubrycht
Autyzm - po czym go poznać?
International Communication w obrazkach ;-))
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2016-12-12
autor artykułu: źródło: www.miasta.pl
2016.12.12. Społeczne wysłuchanie publiczne w sprawie oświaty

źródło: www.miasta.pl

"Ogólnopolskie organizacje gmin i powiatów - Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Powiatów Polskich - we współpracy
z organizacjami społecznymi, działającymi w sferze oświaty, zorganizowały 12 grudnia br. w Warszawie społeczne wysłuchanie publiczne ustawy Prawo oświatowe wraz z przepisami wprowadzającymi.

Do udziału w wysłuchaniu zostali zaproszeni uczestnicy procesu legislacyjnego: kluby poselskie, Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także media.

W spotkaniu nie wziął udziału żaden przedstawiciel MEN.

Obecny był przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, poseł Andrzej Maciejewski oraz minister w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Dera.

Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie mediów.

Wysłuchanie było transmitowane on-line: http://www.miasta.pl/aktualnosci/retransmisja-spolecznego-wysluchania-publicznego-w-sprawie-oswiaty

 

Wniosek o przeprowadzenie sejmowego wysłuchania publicznego w tej sprawie, skierowany do wszystkich klubów poselskich (w załączonym programie), został odrzucony na posiedzeniu dwóch komisji sejmowych
30 listopada br. Poseł Zbigniew Dolata stwierdził podczas tego posiedzenia, że „wysłuchanie publiczne nie wniesie żadnych nowych elementów do dyskusji o stanie szkolnictwa".

Tymczasem raport z konsultacji społecznych, dołączony do rządowego projektu ustawy, nie zawiera informacji o argumentach przedkładanych przez uczestniczące w nich podmioty, dotyczących zmian strukturalnych
w polskiej oświacie.

Dlatego organizatorzy wysłuchania uważają, że posłowie - pracując nad projektami ustaw reformujących oświatę - powinni zapoznać się z opiniami licznych i reprezentatywnych środowisk samorządowych i społecznych. Możliwość ta została odrzucona, chociaż opinie te nie są tylko negatywne: kwestionując zamiar likwidacji gimnazjów, wspierają konieczność reformy szkolnictwa zawodowego.

Organizacje postanowiły mimo to przedstawić swoje stanowiska, poparte konsultacjami w gminach i miastach, szkołach, radach rodziców i wśród nauczycieli, w tym kadry kierowniczej szkół, a także środowiskach społecznych, które od lat działają na rzecz podnoszenia jakości polskiej szkoły. Zdecydowały uczynić to jeszcze raz, w sposób uporządkowany,
w jednym miejscu i czasie, przypominając główne tezy opinii i stanowisk organizacji oraz raportów eksperckich, których pełne teksty są dostępne poniżej oraz na stronie - http://debata.edu.pl.

Większość wystąpień podczas społecznego wysłuchania publicznego krytycznie odnosiła się do idei likwidacji gimnazjów, a także do tempa
i sposobu przeprowadzania tak ważnych dla polskiej oświaty zmian.

Z jednej strony podnoszono fakt, iż nie istnieją żadne badania, które uzasadniałyby konieczność powrotu do 8-letniej szkoły podstawowej, a z drugiej mówiono o dorobku gimnazjów, ich kadry pedagogicznej i młodzieży. Wielokrotnie padły podczas wystąpień słowa, że gimnazja, to projekt, który zakończył się sukcesem.

Krytyka dotyczyła też tempa prac nad zmianami w oświacie.


źródło: www.debata.edu.pl/

Przypomniano, że podczas wiosennych debat zorganizowanych w Polsce przez MEN, na które dziś minister Zalewska powołuje się jako na główne narzędzie konsultacyjne proponowanych przez siebie zmian, nie padło ani jedno słowo na temat planowanej likwidacji gimnazjów. Jak więc można dziś twierdzić, że pomysł ten był szeroko konsultowany?

Przedstawiciele organizacji samorządowych oraz stowarzyszeń oświatowych mówili o obawach o jakość wprowadzanych naprędce zmian oraz pisanych na kolanie podstaw programowych. Zwracano uwagę na grożący wszystkim chaos i niepewność.

W tym kontekście mocno wybrzmiał głos rodziców. Przedstawicielka Stowarzyszenia "Rodzice dla Edukacji" zarzuciła autorom tzw. reformy oświaty, że całkowicie pomijają w swoich działaniach rodziców, odbierają im prawo do decydowania o przyszłości dzieci, nie odpowiadają na pytania i wątpliwości zgłaszane przez środowiska rodziców.

- Nasze dzieci stają się zakładnikami politycznymi - mówiła.-
Nie wierzymy, że w tak krótkim czasie można przygotować prawdziwą reformę i napisać dobre podstawy programowe. Obawiamy się, że bardzo obniży się poziom edukacji w wyniku tych zmian, a konsekwencje poniosą dzieci i rodzice.

Stowarzyszenie "Rodzice dla Edukacji" chce włączyć się aktywnie
we współpracę z samorządami lokalnymi. Apeluje o wspólne organizowanie spotkań lokalnych z nauczycielami i rodzicami,
aby upowszechniać wiedzę o tym, jakie zagrożenia wynikają
z proponowanych przez MEN zmian, a także tłumaczyć, kto podejmuje te szkodliwe decyzje na temat reformy. Faktem bowiem jest, że to samorządy jako te, które będą zmuszone wprowadzać w życie zapisy ustawy
o systemie oświaty, w oczach mieszkańców będą odpowiedzialne za chaos
i kierunek zmian w szkołach."


TEZY i STANOWISKA:
http://www.miasta.pl/aktualnosci/spoleczne-wysluchanie-publiczne-w-sprawie-oswiaty

 
 
 
przejdź do:  
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt