Publikacje:

foldery do pobrania

 
Piotr Jaworski
Dezynfekcja i sterylizacja pomocy logopedycznych.
dr Ewa Kaptur
Logopedo, dbaj o swój głos!
Monika Szubrycht
Autyzm - po czym go poznać?
International Communication w obrazkach ;-))
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

Warto przeczytać

Jeśli chcesz, aby inni logopedzi przeczytali wartościowe, godne polecenia publikacje, prześlij na adres: redakcja@logopeda.org.pl informację zawierającą:
- imię i nazwisko autora publikacji
- tytuł publikacji
- krótkie streszczenie zachęcające do przeczytania polecanej przez ciebie pozycji wydawniczej
- swoje imię i nazwisko, jeśli chcesz, aby pojawiło się w portalu przy polecanej publikacji.

 

 

Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia - red. Bobińska K., Pietras. T., Gałecki P.
wyd. Continuo, Wrocław 2012.

opracował: Kamil Zaborowski

W ostatnim czasie ukazała się na rynku wydawniczym monografia dotycząca problematyki niepełnosprawności intelektualnej. Jest to bardzo obszerna pozycja, która z założenia – jak wskazuje podtytuł - ma przybliżyć wszystkie aspekty opisywanego zagadnienia.

Rzuca z pewnością uaktualnione światło na tematykę upośledzenia umysłowego i jest kontrapunktem dla starszych opracowań monograficznych takich jak Pedagogika specjalna Janiny Doroszewskiej. Logopedzi pracujący z osobami upośledzonymi umysłowo z pewnością docenią szerokie spektrum opisywanych tematów – od zagadnień biomedycznych, poprzez kwestie związane z psychometrią, charakterystyki kliniczne zespołów genetycznych, metody oddziaływań terapeutycznych, problem seksualności, system kształcenia i opieki, środowisko rodzinne, po aspekty prawne i orzecznictwo.

Praca logopedyczna z osobami z rozmaitymi zaburzeniami rozwojowymi, gdzie wspólnym mianownikiem pozostaje większa lub mniejsza niepełnosprawność intelektualna, wymaga zasobu zogniskowanej na ten problem interdyscyplinarnej wiedzy, którą ta pozycja nam dostarcza. Bardzo ciekawym, choć z pewnością tylko sygnalizującym zagadnienie, jest rozdział poświęcony komunikacji wspomaganej i alternatywnej autorstwa Anny Bombińskiej – Domżał. Wskazuje on drogę postępowania w zakresie wsparcia logopedycznego u osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji, przy wykorzystaniu metod AAC.

Za niezwykle cenne uważam też zebranie w jednym opracowaniu zaktualizowanych informacji dotyczących prawa oświatowego, karnego oraz kwestii dotyczących orzecznictwa.
Polecam wszystkim zainteresowanym.

 

 

Udar mózgu. Terapia mowy chorych z afazją. Poradnik dla rodzin - Aniela Wilk, Łukasz Krawczyk
Oficyna Wydawnicza 4K, Tarnowskie Góry-Repty 2012

opracowała: Aniela Wilk

Proponowana publikacja przeznaczona jest do użytku rodzin chorych z afazją, które chcą pomóc swoim bliskim, dotkniętym tego rodzaju niepełnosprawnością, w uzyskaniu utraconych umiejętności wysławiania się, a tym samym umożliwić im ponowne nawiązanie kontaktu słownego z otoczeniem.

W Poradniku przedstawione zostały teoretyczne problemy terapii afazji oraz opracowano zestawy ćwiczeń w poszczególnych zaburzeniach mowy. Między innymi przedstawione zostały metody rehabilitacji mowy u chorych z afazją całkowitą, z afazją czuciową, afazją ruchową, a także z afazją mieszaną. Na łamach Poradnika psycholog radzi, jakie działania należy podejmować, aby nie tylko usprawnić zaburzone funkcje poznawcze, ale odpowiednio motywować i przekonywać chorego do wytrwałego i systematycznego powtarzania zalecanych przez logopedę ćwiczeń.

Należy pamiętać, iż terapia mowy w afazji jest procesem długotrwałym, wymagającym wiele wytrwałości i cierpliwości. Ćwiczenia należy prowadzić przez wiele miesięcy, nawet lat. Rodzina musi więc być do tej roli odpowiednio przygotowana. Autorzy zachęcają zainteresowane rodziny do korzystania z rad i wskazówek zawartych w Poradniku.

 

 

Trening pamięci. Ćwiczenia słowne, zagadki, rebusy - Ursula Normann
wyd. Klub dla Ciebie, W-wa 2002.

opracował: Kamil Zaborowski

Proponowana pozycja stanowi zbiór materiałów słownych o charakterze rebusów i zagadek, zebranych w formie ćwiczeń z podanymi kluczami odpowiedzi. Książka może stanowić całkiem atrakcyjny wybór zadań przeznaczonych do stymulacji wyższych funkcji językowych oraz procesów im towarzyszących tj. pamięć, koncentracja, analiza i synteza. Przekłada się to na zastosowanie praktyczne w terapii logopedycznej, takich zaburzeń jak afazja ruchowa czy oligofazja lekkiego stopnia.

Terapeuta otrzymuje interesujący zestaw ćwiczeń, które może dobrać do możliwości poznawczych danego pacjenta. Kreowanie nowych ćwiczeń językowych nie zawsze jest prostą czynnością z uwagi na np. brak jasnej koncepcji, czasochłonność procesu, czasem blokujacą terapeutów rutynę. Zebrane w książce zestawy rebusów, zagadek i łamigłówek mogą stanowić gotowy zestaw do terapii lub inspirację w tworzeniu własnych ćwiczeń.

 

 

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie - red. Nick Bouras, Geraldine Holt
wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010.


opracował: Kamil Zaborowski

Proponowana pozycja wydawnicza skierowana jest do dużej grupy specjalistów stykających się zawodowo z osobami z upośledzeniem umysłowym. Należy do nich również szerokie grono logopedów pracujących w rozmaitych placówkach, np. kształcenia specjalnego.

Z punktu widzenia terapeuty usprawniającego umiejętności komunikacyjne, kompetencje językowe i w rezultacie całą sferę poznawczą, niezbędną wydaje się znajomość aktualnego spojrzenia na rozmaite zagadnienia związane z problematyką niepełnosprawności intelektualnej.

Czytelnik znajdzie tu m. in. omówienie aspektu diagnostyki zaburzeń psychicznych, kwestie związane z problematyką samouszkodzeń, padaczką, zaburzeniami osobowości. Opisane zostały też wyniki i sposoby interpretacji badań neuroobrazowych u osób z autyzmem, zespołem kruchego chromosomu X, zespołem Downa i innych. Niezwykle ciekawe są doniesienia związane z występowaniem depresji, lęku i  zaburzeń adaptacyjnych, mających negatywny wpływ na przebieg akwizycji np. nowych umiejętności komunikacyjnych.

Jest to lektura godna polecenia osobom szukającym szerszej perspektywy w temacie analizy problematyki niepełnosprawności intelektualnej.

 

 

Terapia afazji. Odbudowywanie umiejętności komunikacyjnych - Katarzyna Gabriel Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2011.

opracował: Kamil Zaborowski

Prawdopodobnie wielu logopedów podejmujących się terapii dorosłej osoby z afazją staje przed dylematem związanym z trafnym doborem materiału ćwiczeniowego. Rynek wydawnictw logopedycznych nasycony jest różnego rodzaju pomocami, których beneficjentami są dzieci lub adolescenci. Książki czy też inne materiały logopedyczne zawierają, dostosowane do wieku dzieci i ich zdolności poznawczych, słownictwo, tematykę oraz atrakcyjną, często bogato ilustrowaną, szatę graficzną. Istnieją więc obiektywne trudności związane z wykorzystaniem dziecięcych materiałów logopedycznych w terapii dorosłego afatyka. O ile czasami zbieżne są cele terapii  - ćwiczenia artykulacji, składni, itp., to środki za pomocą których uzyskane zostaną efekty, muszą być całkowicie odmienne.Dla przykładu - pięćdziesięcioletni mężczyzna z afazją, to osoba z bagażem doświadczeń życiowych (zawodowych, prywatnych), wymagająca specyficznego materiału językowego – nieinfantylnego oraz specyficznego materiału obrazkowego – również nieinfantylnego.

Wszystkie te kryteria spełnia zestaw „Terapia afazji. Odbudowywanie umiejętności komunikacyjnych” autorstwa Katarzyny Gabriel. Jest to nowa pozycja wydawnicza, która wkomponowuje się w pewną lukę w obszarze gotowych opracowań praktycznych z zakresu terapii zaburzeń afatycznych. Zestaw zawiera opracowanie z przygotowanymi propozycjami ćwiczeń językowych oraz kartonowe fotografie będące uzupełnieniem ćwiczeń. Polecam.

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt