Publikacje:

foldery do pobrania

 
Piotr Jaworski
Dezynfekcja i sterylizacja pomocy logopedycznych.
dr Ewa Kaptur
Logopedo, dbaj o swój głos!
Monika Szubrycht
Autyzm - po czym go poznać?
International Communication w obrazkach ;-))
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2017-06-24
autor artykułu: administrator
2017.06.23. Apel PZL w sprawie jednolitego standardu pracy logopedy

23 czerwca br. przedstawiciele Zespołu Pedagogiki Specjalnej, funkcjonującego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk:

 • prof. dr hab. Zenon Gajdzica - WEiNoE UŚl w Katowicach,prof. dr hab.
 • Marzenna Zaorska - UWM w Olsztynie,
 • dr hab. Danuta Kopeć, prof. UAM w Poznaniu,
 • dr Katarzyna Ćwirynkało - UWM w Olsztynie,
 • dr Karina Szafrańska - przedstawicielka Polskiego Związku Logopedów
  i Pedagogium w Warszawie

spotkali się w MEN z dyrektorami: Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, Departamentu Kształcenia Ogólnego oraz Kształcenia Nauczycieli w sprawie kwalifikacji pedagogów specjalnych i logopedów.

Ogólne informacje, interpretacje przedstawione przez przedstawicieli MEN:

 1. po kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) absolwenci mają prawo pracy na stanowisku nauczyciela na wszystkich szczeblach kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz
  z niepełnosprawnością sprzężoną, w specjalnej edukacji przedszkolnej oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych;
 2. po kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) absolwenci mają prawo pracy na stanowisku nauczyciela z uczniami
  z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej na etapie I-III
  oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych;
 3. po kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) absolwenci mają prawo pracy na stanowisku nauczyciela z uczniami
  z niepełnosprawnością wzrokową na etapie I-III, w specjalnej edukacji przedszkolnej oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych;
 4. po kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością z słuchową (surdopedagogika) absolwenci mają prawo pracy na stanowisku nauczyciela z uczniami
  z niepełnosprawnością słuchową na etapie I-III, w specjalnej edukacji przedszkolnej oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych;
 5. mogą również pracować jako nauczyciele wspomagających
  w szkolnictwie integracyjnym i inkluzyjnym adekwatnie do uzyskanych kwalifikacji i kompetencji;
 6. przedstawiciele MEN zobowiązali się do umieszczenia przedstawionych wyżej informacji na stronie Ministerstwa w ciągu maksymalnie dwóch tygodni (jak to się stanie prześlemy Państwu link do danych informacji);
 7. przedstawiciele MEN zobowiązali się do przeszkolenia w zakresie przedstawionej wyżej interpretacji kwalifikacji pedagogów specjalnych wizytatorów ze wszystkich kuratoriów w Polsce

Przedstawicielka Polskiego Związku Logopedów wręczyła Apel skierowany do MEN ze strony PZL - dotyczył uwzględnienia
w regulacjach prawnych w zakresie udzielania pomocy logopedycznej w placówkach oświatowych jednolitego standardu pracy logopedów
, m.in. 22 godzin pracy logopedy tygodniowo
oraz 45 minut trwania zajęć logopedycznych.
Podczas spotkania MEN potwierdziło, że te postulaty PZL zostają zagwarantowane w rozporządzeniach. MEN nie różnicuje kwalifikacji nauczycielskich i pedagogicznych - logopeda jest nauczycielem specjalistą pracującym w oświacie, który posiada przygotowanie pedagogiczne oraz odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadań logopedy.

Poniżej treść Apelu PZL:

================

Sz.P. Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

APEL Polskiego Związku Logopedów

w sprawie:
jednolitego standardu pracy logopedów w placówkach oświatowych

Apelujemy o uwzględnienie w regulacjach prawnych w zakresie udzielania pomocy logopedycznej w placówkach oświatowych jednolitego standardu pracy logopedów.

Zaniepokojeni organizacją publicznej pomocy logopedycznej w resorcie oświaty, przekazujemy wspólne stanowisko PZL oraz współpracujących z PZL pracowników naukowych, kształcących przyszłych logopedów, którzy podzielają postulaty Polskiego Związku Logopedów, dotyczące ujednolicenia standardu pomocy logopedycznej w obszarach:

 • opracowania jednolitego 20 - maksymalnie 22 - godzinnego pensum dla logopedów zatrudnionych we wszystkich typach placówek oświatowych,
 • określenia w aktach prawnych czasu trwania terapii logopedycznej w wymiarze od 45 minut w szkołach i przedszkolach/placówkach do 60 minut w poradniach psychologiczno -pedagogicznych
  z uwzględnieniem instruktażu dla rodziców oraz określenia czasu trwania diagnozy; od 1 do 3 wizyt w poradni w wymiarze
  1 godziny,
 • odnotowania w aktach prawnych kompetencji logopedy
  do kwalifikowania dzieci/uczniów na terapię indywidulaną lub grupową,
 • odnotowania terminów neurologopeda i surdologopeda
  (oprócz logopeda) oraz pomoc logopedyczna
  w aktach prawnych: rozporządzeniach MEN regulujących udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu identyfikowania tego rodzaju pomocy specjalistycznej przez jej odbiorców oraz urzędników decydujących o zatrudnianiu logopedów,
 • stworzenie warunków dla normatywnych praktyk studenckich - zgodnych z metodyką postępowania logopedycznego poprzez przestrzeganie odpowiednich warunków czasowych terapii i diagnozy logopedycznej.

Zatrudnienie logopedów w oświacie nie odpowiada zwiększającym się wraz
ze zmianami cywilizacyjno - kulturowymi potrzebom uczniów, u których występują trudności zarówno w  komunikacji werbalnej, jak i w opanowaniu odmiany pisanej języka.

 

2017.06.23. apel PZL

 
 
 
przejdź do:  
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt