Publikacje:

foldery do pobrania

 
Piotr Jaworski
Dezynfekcja i sterylizacja pomocy logopedycznych.
dr Ewa Kaptur
Logopedo, dbaj o swój głos!
administrator
Materiały na temat jąkania i giełkotu.
Krzysztof Szamburski
Jąkanie, przyczyna czy skutek zaburzeń emocjonalnych - konsekwencje dla terapii.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2017-03-17
autor artykułu: Marzena Nguyen
2017.03.17. Specjalizacja w dziedzinie neurologopedii


SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE NEUROLOGOPEDII

Ukończenie Podyplomowych Studiów o specjalności: Neurologopedia w jednostkach uniwersyteckich i akademickich nie uprawnia do używania tytułu SPECJALISTY oraz nie jest równoznaczne z odbyciem SPECJALIZACJI zakończonej Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym i uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r.
  w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w Ochronie Zdrowia,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w Ochronie Zdrowia.


Przystąpić do kwalifikacji o uzyskanie tytułu specjalisty
w dziedzinie neurologopedii może wyłącznie logopeda/neurologopeda, pracujący w resorcie Służby Zdrowia, który spełnia następujące warunki:

 • posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu - MAGISTER LOGOPEDII (5 lat studiów logopedycznych)
 • wykonuje co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich
  3 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji
  w odpowiedniej dziedzinie
 • złożył wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, do kierownika jednostki szkolącej i został zakwalifikowany do jej odbywania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego

 

Informacja dla MAGISTRÓW z kwalifikacjami innymi niż wymienione wyżej, którzy chcą przystąpić do specjalizacji.
Do specjalizacji może przystąpić także osoba na podstawie
§ 13 rozporządzenia, która spełnia łącznie następujące warunki
:

 • Posiada inne kwalifikacje niż określone w załączniku nr 1
  do rozporządzenia  do wykonywania zawodu,
 • Wykonuje co najmniej przez trzy lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji
  w odpowiedniej dziedzinie,
 • Złożyła wniosek o rozpoczęcie specjalizacji za pośrednictwem Oddziału do Spraw Kształcenia Podyplomowego Pracowników
  w Ochronie Zdrowia  (np.: Śląskie, Wielkopolskie, Małopolskie itd., Centrum Zdrowia Publicznego) do Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

 

Do wniosku dołącza:

1. Podanie do Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego uzasadniające wniosek,

2. Odpisy dyplomu szkoły wyższej oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

3. Opinię konsultanta wojewódzkiego lub konsultanta krajowego
w dziedzinie właściwej dla specjalizacji lub pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, potwierdzającą posiadane przez wnioskodawcę umiejętności oraz uwzględniającą potrzeby zatrudnienia specjalistów w tej dziedzinie na terenie danego województwa,

4. Opinię właściwego dla danej specjalności Towarzystwa Naukowego
lub Stowarzyszenia Zawodowego.

 

Po uzyskaniu zgody Dyrektora CMKP w/w osoba może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego, składając wniosek o rozpoczęcie specjalizacji do jednostki szkoleniowej.

Aby przystąpić do kwalifikacji, wcześniej musi pojawić się OGŁOSZENIE TERMINU NABORU na specjalizację w dziedzinie neurologopedii.

 

Opracowała:
Marzena Nguyen
Przewodnicząca Komisji ZG PZL ds. Zdrowia


 
 
 
przejdź do:  
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt